Untitled Document
 
 
         
 
Line ID : 0624566855
 
   
     
     ๐ ๙ ๗ ๔ ๕ ๔ ๑ ๖ ๒ ๙
 
     เปลี่ยนชื่อค่าครู 1445(รับ 5 ชื่อ) เปลี่ยนนามสกุล 1999(รับ 3 นามสกุล) เบอร์ติดต่อ 0624566855
Untitled Document
 เมนู
 หน้าแรก
 บริการลูกค้า
   เปลี่ยนชื่อ/ติดต่อเรา
   ตรวจชื่อพลังเงา
   พลังเงาซ้อน
   ตัวอย่างรีวิวลูกค้า
   ตัวอย่างรีวิวเบอร์โทร
   ฤกษ์มงคล/เขมร
   ต้องทำอย่างไรในวันเปลี่ยนชื่อ
   ตรวจสอบชื่อ,นามสกุล,บริษัท,
    ร้านค้า

   เลขศาสตร์ภาษาอังกฤษ
   ทักษา
   เลขศาสตร์
   อายตนะ6
 ดูดวง
   กราฟชีวิต
   พรหมชาติ
   ตรวจเช็คทะเบียนรถ
   ฮวงจุ้ยประยุกต์
   เช็คดวงซะตาดาวเสวยอายุ
     -  ท่านที่เกิดวันอาทิตย์
     -  ท่านที่เกิดวันจันทร์
     -  ท่านที่เกิดวันอังคาร
     -  ท่านที่เกิดวันพุธ
     -  ท่านที่เกิดวันพุธ กลางคืน
     -  ท่านที่เกิดพฤหัสบดี
     -  ท่านที่เกิดวันศุกร์
     -  ท่านที่เกิดวันเสาร์
   บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
   บทสวดมนต์ประจำวันเกิด(ย่อ)
   ดูดวง 12 ราศี
   ทำนายวันเกิด, ชาตาประจำวัน
   กำเนิดวันทั้ง 7
   กำเนิดเดือนทั้ง 12
   กำเนิดปีทั้ง 12
   สมพงศ์เป็นมิตร เป็นศัตรูกัน
   สมพงศ์แต่งงาน
   สมพงศ์มหาสมบัติ
   สมพงศ์นาคคู่
   ตำรามหาฤกษ์
   การบูชาพระประจำวันเกิด
ประชาสัมพันธ์งานบุญ
   พลังเงา...พลังบุญ
   วิธีการไหว้พระราหู
   วิธีการเสริมดวงเกี่ยวกับชื่อ

ติดต่อ แอดไลน์ที่เบอร์นี้ 0624566855
คลิกที่นี่

https://lin.ee/ehBGoDD


   อายตนะ6  
 


“อายตนะ” (อ่านว่า อายะตะนะ) แปลว่า ที่เชื่อมต่อ, เครื่องติดต่อ หมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อสำหรับติดต่อกัน ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น
แบ่งเป็น 2 อย่างคือ

1.อายตนะภายใน หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคน บ้างเรียกว่า อินทรีย์ 6 มี 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมดนี้เป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก

2.อายตนะภายนอก หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่นอกตัวคน บ้างเรียกว่า อารมณ์ 6 มี 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทั้งหมดนี้เป็นคู่กับอายตนภายใน เช่น รูปคู่กับตา หูคู่กับเสียง เป็นต้น
อายตนะภายนอกนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อารมณ์ เมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า สัมผัส รู้ว่ามีการเห็น เรียกว่าวิญญาณ เกิดความรู้สึกขึ้นเมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า เวทนา

อ้างอิง . พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548

โดยมีที่มาจาก กำลังของดวงดาวพระเคราะห์ ทั้งแปด ได้แก่ อาทิตย์ 6 พระจันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 และ ราหู(พุธกลางคืน) 12 ตามหลักพื้นฐานของ ภูมิทักษาปกรณ์

หมายเหตุ     คำว่า "สระ" ในบางตำราหมายถึง สระทั้งหมด แต่อายตนะที่ใช้ได้แก่ "สระ อะ, อา, อิ, อี, อุ , อู, เอ, โอ และ อ. จำมีค่า=6 ยกเว้น สระ แ,ไ,ใ ,สระอึ,สระอือ, ไม้หันอากาศ และการันต์

เทียบค่าอายตนะ
กำลังพระเคราะห์ ตัวอักษรภาษาไทย + สระ + วรรณยุกต์

พระอาทิตย์ = 6 ตัวอักษร อ.(อ.อ่าง), สระ อะ, อา, อิ, อี, อุ , อู, เอ, โอ
พระจันทร์ =15 ตัวอักษร ก, ข, ค, ฆ, ง
พระอังคาร = 8 ตัวอักษร จ, ฉ, ช, ซ, ฌ,ญ
พระพุธ = 17 ตัวอักษร ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ
พระพฤหัสบดี =19 ตัวอักษร บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม
พระศุกร์ = 21 ตัวอักษร ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ
พระเสาร์ =10 ตัวอักษร ด, ต, ถ, ท, ธ, น
พระราหู = 12 ตัวอักษร ย, ร, ล, ว
   

ตัวอย่าง ชื่อ จิดาภา (อ่านว่า จิ-ดา-พา) คำนวณค่าของอายตนะ
8+6+10+6+19+6 = 55 แล้วบวกกันให้ได้เลขตัวเดียว คือ 5+5= 10 1+0 = 1
จิดาภา ได้ค่าอายตนะ6 เป็น เลข 1
ชื่อ บุศรารินทร์ (อ่านว่า- บุด-สะ-รา-ริน) คำนวณค่าของอายตนะ
19+6+21+12+6+12+6+10+10+12 = 114 แล้วบวกกันให้ได้เลขตัวเดียว คือ1+1+4 = 6

บุศรารินทร์ ได้ค่าอายตนะ6 เป็นเลข 6

   

“คำทำนายอายตนะ6“

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 1 เปรียบหมือนพ่อ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำที่ดี และดูแลคุ้มครองคนในครอบครัว ให้อยู่ดีมีสุข แม้ตัวเองจะต้องเหน็ดเหนื่อย ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 2 มีจิตใจเปรียบเหมือนแม่ เป็นคนใจเย็น อ่อนโยน รักใคร่ ห่วงใย และมีเมตตา ต่อคนรอบข้างเป็นอย่างดี มีความสุขกาย สุขใจ ผู้คนไปมาหาสู่ อยู่ร่ำไป

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 3 เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องคอยแคร์ และคอยรับใช้คนอื่น และเกรงใจคนอยู่อื่น อยู่ร่ำไป จะมีชีวิตที่ลำเค็ญน้อยหน้าผู้อื่น ผู้อื่นสามารถดูถูกเหยียดหยาม โดยไม่ต้องไปถามหาเหตุผลว่าทำไม หาเพื่อนรัก และคนจริงใจยากมาก อาภัพนัก

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 4 เป็นคนน้อยใจเก่ง ใครว่านิดหน่อยก็ไม่ได้ ต้องเก็บเอาความเสียใจ มักจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบน้อยใจเสียใจอยู่ตลอด ดูละครนั่งเศร้า ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ มีแต่เรื่อง อมทุกข์ อมเศร้า เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 5 เปรียบเหมือนยักษ์ อารมณ์ร้อน โมโหร้าย มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไป ช่วงที่โมโหจะยั้งอารมณ์ไม่อยู่ ควบคุมอารมณ์ไม่ใคร่ได้ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด มีแต่คนหนีออกห่าง ชีวิตอาภัพ หาคนรักจริงยาก

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 6 เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่คนยกย่องนับน่าถือตา ผู้พบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 7 เปรียบดัง ปุโรหิต ต้องใช้วาจาเป็นเลิศ ต้องพูดยกเหตุผลมากมาย ผู้คนจึงยอมเชื่อ หรือบางคนที่พูดน้อย แต่พูดแล้วมีเหตุผล คนฟังเชื่อถือในวาจา เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วๆ ไป แต่เสียตรงที่ อารมณ์เสีย และหงุดหงิดง่าย

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 8 มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก

ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 9 เจ้าชะตาเปรียบดังพระราชา เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไป มีอำนาจวาสนาบารมี มีคนยกย่อง มีเมตตาธรรม ผู้คนทั้งใกล้ไกล เคารพรัก และยำเกรง จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดีงาม จะได้เป็นใหญ่เป็นโต และเป็นที่สรรเสริญ แก่คนทั่วไป ดีนักแล

   

 

   

พลังเงา, พลังสะท้อน, พลังเงาสะท้อน, พลังอายตนะ, ค่าพลังสะท้อน, ค่าพลังเงา, อายตนะ6, พลังดาวพระเคราะห์, พลังดาว, หลักทักษา

Untitled Document
     
   
   0624566855  
อ.คณิฎฐ์ษา เต ตติยา
เบอร์โทร 0624566855
E-mail dudung987@gmail.com


Copyright (C) 2009 by Do-Doung.com
ออกแบบเว็บไซต์และโปรโมทเว็บ โดย Modern-design.in.th